DIGITAL BANKING

BƯỚC ĐỘT PHÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ
NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

DIGITAL BANKING

Thế giới trải nghiệm hoàn hảo công nghệ số
 • Financial Hub
 • Giao dịch 4.0
 • Fintech
 • Hệ máy STM
 • Robot
 • Đầu tư tài chính
 • Đầu tư chứng khoán
 • Trí tuệ AI
 • Internet Of Things
 • Big Data
 • Điện toán đám mây
 • Trợ lý ảo
 • Face ID
 • QR code

KIẾN TẠO MẠNG LƯỚI 4.0 TOÀN DIỆN
KẾT NỐI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

 • Thực thi các giao dịch tiền tệ
 • Quản lý tài chính cá nhân
 • Cố vấn chi tiêu và tối ưu hóa dòng tiền
 • Xây dựng kế hoạch tiết kiệm, mua sắm dài hạn
 • Tư vấn phương án đầu tư
 • Cố vấn các dịch vụ tài chính bổ sung

KỶ NGUYÊN CỦA CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH

Các trụ cột của Digital Banking

KS M-XPERT

Thế giới trải nghiệm số và trợ lý tài chính hoàn hảo

 • Cố vấn quản lý tài chính cá nhân: Tư vấn lập kế hoạch chi tiêu, lên phương án tối ưu hóa dòng tiền đầu tư, mua sắm
 • Hỗ trợ quản trị tài chính doanh nghiệp: Xây dựng phương án tài chính, kinh doanh cho chủ doanh nghiệp và cấu trúc phân quyền các cấp.
 • Thực thi những hợp đồng cấu trúc (structural contract), hợp đồng điện tử thông minh (smart contract)
 • Tận hưởng các dịch vụ, tiện ích trong hệ sinh thái của Tập đoàn Sunshine và các đối tác.

KS E-Branches

Văn phòng giao dịch kỷ nguyên mới

 • Toàn bộ không gian giao dịch tự động, hoàn hảo
 • Trang thiết bị hiện đại, phục vụ mọi giao dịch của khách hàng.
 • Ứng dụng khoa học sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt, nhận diện giọng nói tự nhiên; công nghệ phân tích hình ảnh giúp mọi giao dịch của khách hàng trở nên đơn giản, thuận tiện và bảo mật cao.

KS D-Brain

Trí tuệ vận hành thông minh

 • Đồng bộ toàn bộ hoạt động, vận hành trên cùng một “platform”, tối giản quy trình thủ tục.
 • Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI cho quá trình ra quyết định nhanh chóng, chính xác
 • Ứng dụng phương pháp phân tích dữ liệu lớn (Big Data), máy học (machine learning) đáp ứng mọi quá trình phân tích kinh doanh, hoạch định chiến lược và thực thi, triển khai kinh doanh.
 • Ứng dụng công nghệ điện toán đám mây triển khai Core-banking và hệ sinh thái ứng dụng On Cloud.

Digital banking

BƯỚC ĐỘT PHÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG